Wandelletsel


Deze module / opleiding is bedoeld voor hulp verleners die assisteren bij wandelevenementen en voor hulpverleners die als wandelaars wandelen met meerdere mensen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen!

Tijdens deze cursus verkrijgt u kennis van verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van 1ste hulp specifiek bij wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt

U leert een functioneel en goed zittend verband aanleggen op de voet of delen daarvan. De nadruk ligt op de praktijk.

Onderwerpen die behandeld worden:

Tijdens de opleiding wordt getoetst of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als hulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een EHBO diploma, kan de aantekening E- H bij wandelletsel bijgeschreven worden op uw diploma.
Bent u niet in het bezit van het diploma eerste hulp, dan kan er een certificaat aangevraagd worden

Duur van de cursus: 10 uur

Geïnteresseerd in een van onze cursussen? Neem direct contact met ons op! Contact